top of page
Onewater® Sistema Universal de Tractament d'Aigua

 

El sistema Onewater® permet tractar aigües de diferents origens: residuals urbanes (pobles, urbanitzacions, càmpings, hotels...), residuals industrials (diverses indústries, ramaderia, agrícoles...) i pre-potables (nitrats, arsènic, altres contaminants que les facin inaptes pel consum humà) 

 

Els nostres equips poden depurar aquestes aigües contaminades i deixar-les en diferents qualitats de sortida (per abocament, reutilització, reg...)  

 

Onewater® - Aigües Residuals Urbanes i Industrials

Onewater® - Potabilització

MFS - Equips de Micro-Filtració

Equips de micro-filtració per processos exclusivament físics.

Redueixen la carga contaminant d'efluents d'aigües residuals procedents de diferents indústries. A destacar, repelat d'ametlla, oliasses, tractament de plàstics, purins, cel·lulosa, entre altres.

Sistemes E-OX / E-CON de Tractament de Residus Líquids

 

Equips per tractar aigües altament contaminades (lixiviats, aigües d'indústries molt contaminants, residus amb alta càrrega orgànica, residus líquids industrials...).

 

Són instal·lacions desenvolupades amb els principis de l'evapo-condensació i l'evapo-oxidació. 

[ E-OX / E-CON ]

 

bottom of page