P1030889
P1030889

1/9
Onewater® Sistema Universal de Tractament d'Aigua

 

El sistema Onewater® permet tractar aigües de diferents origens: residuals urbanes (pobles, urbanitzacions, càmpings, hotels...), residuals industrials (diverses indústries, ramaderia, agrícoles...) i pre-potables (nitrats, arsènic, altres contaminants que les facin inaptes pel consum humà) 

 

Els nostres equips poden depurar aquestes aigües contaminades i deixar-les en diferents qualitats de sortida (per abocament, reutilització, reg...)  

 

Onewater® - Aigües Residuals Urbanes i Industrials

Onewater® - Potabilització

AIR SOLVER

 

Equip que optimitza la injecció d'aire als sistemes de flotació (DAF). Els AIR SOLVER injecten a la matriu aquosa molt més aire en bombolles d'una mida menor, amb una Eficiència de Transferència de Oxígen del 45% (SOTA), molt superior als estàndards de mercat. A més, això es fa obtenint una reducció de consum elèctric important, per el que el AIR SOLVER milloren el rendiment de separació dels DAF disminuint al mateix temps, i de manera significativa, el cost operatiu.

DAF DRAGO

Fruït d'una àmplia experiència en el sector dels DAFs, neix DRAGO, un equip de flotació que reuneix les millors pràctiques del sector en un sol model.

[ AIR SOLVER / DAF DRAGO ]

 

MFS - Equips de Micro-Filtració

Equips de micro-filtració per processos exclusivament físics.

Redueixen la carga contaminant d'efluents d'aigües residuals procedents de diferents indústries. A destacar, repelat d'ametlla, oliasses, tractament de plàstics, purins, cel·lulosa, entre altres.

JET BLOWER

 

Equip similar al AIR SOLVER, però destinat a la aireació de plantes de tractament biològic. Els JET BLOWER injecten aire a l'aigua d'una manera molt més efectiva, repartint millor l'oxígen dins el tanc biològic, creant un ecosistema més favorable als bacteris que produeixen el tractament biològic. La disposició dels equips evita obstruccions, per el que el manteniment de la instal·lació i dels equips és més económica. També aconsegueixen una reducció de consum elèctric important, resultant per tant una depuració millor i més econòmica.

SISTEMES BIOLÒGICS / SISTEMES FÍSICO-QUÍMICS

Enginyeria , fabricació i muntatge d'equips per realitzar tractament biològics i/o físico-químics. Àmplia experiència.

Sistemes E-OX / E-CON de Tractament de Residus Líquids

 

Equips per tractar aigües altament contaminades (lixiviats, aigües d'indústries molt contaminants, residus amb alta càrrega orgànica, residus líquids industrials...).

 

Són instal·lacions desenvolupades amb els principis de l'evapo-condensació i l'evapo-oxidació. 

[ E-OX / E-CON ]