top of page

ONEWATER® NK Planta ON-SITE

 

Amb idèntiques característiques tècniques que el model ST, les plantes de depuració d'aigües residuals Onewater® NK es poden ubicar dins les instal·lacions dels clients, adaptant la configuració dels elements de l'equip a l'espai disponible.

 

 

La planta de tractament d´aigua Onewater® NK permet posicionar els diferent elements que la composen optimitzant i adaptant-nos a l´espai disponible dins les instal·lacions del client. 

 

 

bottom of page