top of page

ONEWATER® HG - Gran Capacitat

 

Els equips Onewater® HG són instal·lacions configurades en mòduls de 10 litres per segon i que es poden anar sumant fins a obtenir plantes amb grans capacitats de depuració. Aquest format d'instal·lació permet realitzar equipaments ajustant la inversió requerida, però amb la flexibilitat d'augmentar capacitats quan sigui necessari.

 

 

Les plantes OW HG estàn configurades  en mòduls de tractament de 10 lps.

 

Com són mòduls independents, ampliar una instal·lació és senzill. 

 

Cada mòdul consta de 10 reactors (segons versió), també independents, permetent realitzar manteniments amb parades parcials i per tant mantenint la instal·lació en funcionament.

bottom of page