top of page
 

 

Característiques de l'aigua a tractar:

 

* No inflamables

* pH > 5

 

 

És un sistema dissenyat per treballar en continu, que recupera del ordre del  90% de l'aigua en condicions de reutilització i la resta seran concentrats aquosos de sals, matèria orgànica, etc...

E-CON    Planta Evapo-Condensació

 

L'evapo-condensació és una tecnologia que permet el tractament d'aigües orgàniques o minerals que presenten una DQO, contaminació i conductivitat suficients per fer no viables els tractaments convencionals (FQ, biològica) ni els més novedosos (Onewater), i també un PCI suficientment baix que faci la incineració impracticable a nivell econòmic.

 

Aquest procés permet la recuperació de l'aigua evaporada i condensada. 

bottom of page