top of page

MFS - Micro Filtration Systems

Micro-Filtration equipment, fixed and mobile

Els equips MFS de micro-filtració són equips patentats que depuren aigua per processos físics de filtració. De fàcil instal·lació i manteniment, aquests equips fins i tot poden fer-se portàtils per atendre diferents instal·lacions amb un mateix equip.

Separen partícules i càrrega contaminant produïda per matèria orgànica, nitrogen, fòsfor, deixant per un costat aigua pràcticament sense fracció sòlida ni partícules grans i per l'altre costat un residu sòlid molt compactat i amb baixa humitat, sovint re-aprofitable, depenent de l'origen.

Els sistemes MFS poden portar filtres de diferent micratge, per adaptar-se a les diferents necessitats de depuració i volums d'aigua a tractar. 

bottom of page