top of page

CONDICIONS GENERALS D’US DEL LLOC WEB

 

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, t'informem que el lloc web www.onewatertech.com, és propietat de:

Waste&Water Technologies, SL Av. de Falset, 643206 Reus (Tarragona)CIF B-55538706

Les presents condicions generals regeixen única i exclusivament l'ús del lloc web de Waste&Water Technologies, SL per part dels USUARIS que accedeixin al mateix. Les presents condicions generals s'exposen a l'USUARI al lloc web www.onewatertech.com en totes i cadascuna de les pàgines i cada vegada que un USUARI introdueix les seves dades en els formularis existents, perquè les llegeixi, les imprimeixi, arxivi i/o accepti a través d'internet, no podent l'USUARI introduir les seves dades sense que s'hagi produït aquesta acceptació.

Waste&Water Technologies, SL es trova inscrita al Registre Mercantil de Tarragona, tom 2608, foli 58, fulla T-42527, inscripció 1a. L'accés al lloc web de Waste&Water Technologies, SL implica, sense reserves, l'acceptació i el respecte a totes les condicions generals d'ús, que l'USUARI, afirma comprendre en la seva totalitat.

Per a qualsevol dubte que et pugui sorgir, posem a la teva disposició el següent correu electrònic:pmb@onewatertech.com

PRIMERA. Condicions d'accés i ús

La utilització del lloc web de Waste&Water Technologies, SL no comporta l'obligatorietat d'inscripció de l'USUARI, excepte si aquest USUARI desitja utilitzar la base de dades d'articles existents en www.onewatertech.com on caldrà que es registri cobrint un formulari bàsic, aquesta subscripció es regirà per les condicions generals específiques. Les condicions d'accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l'USUARI a realitzar un bon ús de la web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual, etc. Expressament Waste&Water Technologies, SL prohibeix els següents:

Realitzar accions que es puguin produir al lloc web, o a través del mateix per altres mitjans qualsevol tipus de dany als sistemes de Waste&Water Technologies, SL o a tercers.

Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l'enviament de correus massius (spamming) o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa (mail bombing).

Waste&Water Technologies, SL podrà interrompre en qualsevol moment l'accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals -veure clàusula cinquena-.

SEGONA. Continguts

Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per Waste&Water Technologies, SL utilitzant fonts internes i externes de tal manera que Waste&Water Technologies, SL únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna.

Així mateix, Waste&Water Technologies, SL es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents al seu lloc web sense cap tipus d'avís previ, tant al referent a continguts del website com a les condicions d'ús de la mateixes, que seran de obligat compliment.

Waste&Water Technologies, SL declara que ha adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que pogués derivar-se de la navegació per la pàgina web, no fent-nos responsables dels possibles, i improbables danys que pogués patir l'usuari.

TERCERA. Drets d'autor i propietat intel·lectual

Waste&Water Technologies, SL és una marca registrada. Queda prohibida la utilització aliena per qualsevol mitjà de la marca, que inclou tant el nom com el logotip, sense el consentiment explícit de l'empresa. Queden reservats tots els drets.

A més, el lloc web de Waste&Water Technologies, SL -els continguts, la programació i el disseny del lloc web- es troben plenament protegits pels drets d'autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits excepte consentiment explícit de Nimia Grafica, SL.

Així mateix Nimia Grafica, SL, no es fa responsable de qualsevol canvi, mal funcionament o aturada temporal del servei.

QUARTA. Cookies

Utilitzem cookies temporals i permanents per personalitzar la navegació. Les cookies temporals quedaran eliminades del teu ordinador cada vegada que tanquis el navegador.

Els nostres usuaris tenen la possibilitat de configurar el navegador de manera que aquest li informi de la recepció de les cookies i decidir que aquestes no quedin guardades al seu disc dur.

CINQUENA. Jurisdicció i llei aplicable

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els Jutjats de Reus renunciant expressament l'USUARI a qualsevol altre fur que pogués correspondre.

SISENA.

En cas de que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul·la, la resta es mantindran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. Waste&Water Technologies, SL podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part de Nimia Grafica, SL.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Des de Waste&Water Technologies, SL respectem els teus drets d'intimitat i privacitat i protegim les dades personals que quedin registrades en aquesta pàgina web, és per això que ens comprometem a protegir la privacitat de les dades subministrades i a obligar als nostres proveïdors a treballar amb les mateixes condicions .

Aquesta política de privacitat s'aplica a totes les pàgines, seccions i subseccions del lloc web.

És per això que de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Waste&Water Technologies, SL t'informa que les dades personals obtingudes mitjançant els formularis situats en aquesta pàgina web seran incorporades als fitxers automatitzats sota la responsabilitat de Waste&Water Technologies, SL inscrits al Registre General de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades per a la seva correcta gestió contractual.

De la mateixa manera t'informem que es podran exercir els drets d'accés, rectificació i/o cancel·lació establerts en l'esmentada llei enviant un correu electrònic a la següent adreça: pmb@onewatertech.com, o mitjançant carta a la següent adreça postal:

Waste&Water Technologies, SL Av. de Falset, 643206 Reus (Tarragona)

En els formularis de la web únicament demanem dades obligatòries per a la realització de serveis en línia i d'acord amb la normativa de protecció de dades, únicament seran utilitzades amb finalitat estadística.

Waste&Water Technologies, SL mai vendrà, cedirà o llogarà les dades subministrades a tercers. Igualment totes les dades transferides es fan sota connexions segures, evitant d'aquesta manera tant possibles accessos no autoritzats, com alteracions, pèrdues o tractaments inadequats de la informació subministrada.

Acceptant aquesta Política de Privacitat, autoritzo a Waste&Water Technologies, SL el processament de les meves dades segons les condicions referides amb anterioritat. Aquesta autorització es pot revocar, sense efectes retroactius, en qualsevol moment.

bottom of page