AIR SOLVER - JET BLOWER

Equips Venturi de Injecció d'Aire

AS-1.png

Els AIR SOLVER i JET BLOWER són equips que injecten aire a sistemes de flotació o biològics. 

Mitjançant un procés Venturi molt perfeccionat, ambdós equips entren molt més aire als sistemes al mateix temps que redueixen significativament els costos operatius associats.

El AIR SOLVER va destinat als sistemes de flotació , o DAF. Injecta més aire i amb bombolles de menor mida, per el que obtenim molta més superfície de bombolla, millorant la eficiència del sistema de flotació, reduint consum de producte químic i disminuint de manera molt considerable el consum elèctric, amb bombes més petites i eliminant la necessitat d'utilitzar un compressor.

El JET BLOWER s'utilitza en sistemes de tractament biològics, també per injectar aire al sistema. Aconsegueix un SOTE (Standard Oxygen Transfer Efficiency) pròxim al 45%, molt superior als estàndards de mercat. També elimina la necessitat d'utilitzar bufants.  A més, reparteix l'aire injectat d'una manera més homogènia per tota la matriu aquosa, i l'aigua ingressada ho fa a una temperatura menor, per el que incrementa la superfície "habitable", el nombre de bacteris actius i, en conseqüència, la efectivitat del tractament.

Noticia1-1-1080x675.jpg